Zmiana pracy

Zmiana pracy

W dobie szalejącego bezrobocia zmiana pracy może się jawić jak skok na głęboką wodę (ze stromego klifu, i bez gwarancji że nie łupniemy głową w skały). Jednakże czasem występują liczne przesłanki, że ta zmiana jest ostatnim, co nam pozostało. Powodów może być wiele, przede wszystkim są to: zbyt niskie wynagrodzenie (i związane z tym poczucie […]

Read More

Kobieta makler

Kobieta makler

Mimo równouprawnienia, wciąż jeszcze istnieje wiele zawodów silnie zmaskulinizowanych. Do takich należą stanowiska w branży finansowej, jak makler giełdowy. Tymczasem, aby zostać maklerem konieczne jest zdobycie odpowiedniego certyfikatu, poprzez zdanie egzaminu. Organizuje go Komisja Nadzoru Finansowego. Do egzaminu może przystąpić każdy, wymagane jest jedynie przesłanie : wniosku (dostępny na stronach KNF), fotografii oraz dowodu uiszczenia […]

Read More

Kobieta prezes

Kobieta prezes

Kobieta, która zajmuje wysokie stanowisko często jest narażona albo na niedocenianie jej kompetencji („miała szczęście”, „to przez znajomości”, „poszła z kimś do łóżka”), albo na widzenie w niej krwiożerczego potwora, prawdziwej herod-baby i harpii. Niechęć do kobiet w roli przełożonych dotyczy nie tylko mężczyzn – z reguły szefowe krytykowane są właśnie przez inne kobiety. Większe […]

Read More