Zadaniowy tryb pracy rozwiązaniem dla młodych mam

mama-w-pracy

Wielu z nas uważa, że wczesne macierzyństwo i praca są nie do pogodzenia. Faktem jest jednak, że istnieją elastyczne formy zatrudnienia, które umożliwiają młodym matkom wykonywanie pracy zarobkowej.

Chcieć to móc, czyli elastyczne formy pracy dla mam

Wiele młodych kobiet odkłada decyzję o macierzyństwie z obawy o “wypadnięcie” z rynku pracy i niemożność pogodzenia wczesnego macierzyństwa z efektywnym wykonywaniem pracy zarobkowej. Okazuje się jednak, że oprócz tradycyjnego świadczenia pracy istnieje szereg elastycznych form zatrudnienia, które umożliwiają pracownikom znajdującym się w różnego typu sytuacjach kontynuowanie zatrudnienia i wywiązywanie się z nakładanych na nich obowiązków. Wśród takich elastycznych form zatrudnienia, z których mogą skorzystać młode mamy, najbardziej powszechną jest praca w niepełnym wymiarze czasu, a zaraz obok niej – system skróconego tygodnia pracy czy też stosowanie tzw. systemu weekendowego. Zamiast więc obrażać się na macierzyństwo w imię utrzymania sposobności wykonywania pracy, młode kobiety powinny raczej rozeznać się w szeregu różnych alternatyw, które tak naprawdę korzystne mogą być zarówno dla nich, jak i dla pracodawców.

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

Wśród elastycznych systemów czasu pracy, które mogą okazać się korzystne dla kobiet zapewniających opiekę swoim dzieciom, istnieje tak zwany zadaniowy czas pracy, o którym mówi art. 140 Kodeksu Pracy. Dowiadujemy się z niego, że w określonych okolicznościach pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, może ustalić czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Takie uelastycznienie czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy i stanowić rozwiązanie idealne dla osób posiadających wiele obowiązków i godzących życie rodzinne z wykonywaniem pracy zarobkowej. Najprościej rzecz ujmując, zadaniowy tryb pracy polega na ustaleniu określonych zadań, jakie pracownik ma wykonać, zaś ten ostatni samodzielnie kształtuje rozkład pracy tak, by nałożone na siebie zadania zrealizować. Czas, w jakim wyznaczone zadania mają być wykonane, jest ustalany wspólnie przez pracownika oraz pracodawcę, zaś kontrola osoby zatrudnionej polega w takim przypadku na weryfikacji tego, czy określone dyspozycje zostały zrealizowane w określonym czasie.

Zadaniowy czas pracy – dlaczego idealny dla mam?

Każda mama godząca swoje rodzicielstwo z pełnieniem innych ról wie doskonale, że aby było to możliwe, konieczna jest dobra organizacja czasu, jego efektywne wykorzystywanie, a nieraz wymienianie się obowiązkami ze swoimi bliskimi. Młodym mamom pragnącym wychowywać swoje dzieci, a jednocześnie nie rezygnować ze świadczenia pracy, w sukurs przychodzi z jednej strony coraz większe zaangażowanie mężczyzn w realizację rodzicielskich obowiązków, z drugiej zaś – elastyczne formy pracy, wśród których bardzo korzystnym okazuje się zadaniowy czas pracy. Ten ostatni umożliwia młodym rodzicielkom wywiązywanie się z zadań ustalonych przez pracodawcę w takim czasie, który dla nich samych jest odpowiedni, w pewnym sensie “wymuszając” na kobietach efektywne wywiązywanie się z dyspozycji.

Czy każda praca może być wykonywana w trybie zadaniowym?

mama-w-pracy

Niestety nie każdy rodzaj pracy daje możliwość takiego elastycznego rozkładu czasu. Aby pracownik mógł wywiązywać się z obowiązków w trybie zadaniowym, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów. Jednym z nich jest taki rodzaj pracy, który umożliwia pracownikowi wykonywanie zadań poza sztywnym rytmem czasu pracy. Faktem jest jednak, że choć system zadaniowy nie może być realizowany w przypadku każdego pracownika, jak również nie może być wprowadzony dla każdego rodzaju pracy, to jednak każdy pracownik, który świadczy pracę w takim trybie, musi wykazywać się indywidualnym zaangażowaniem i umiejętnością efektywnego wykorzystywania swojego czasu, w czym młode mamy powinny być naprawdę wprawne.

Autor: Natalia Wieteska

PODZIEL SIĘ: