5 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o rencie dożywotniej

1. Czym jest renta dożywotnia?
Renta dożywotnia jest dostępna na rynku już od wielu lat i jest z powodzeniem wykorzystywana przez emerytów na świecie. Jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio w zamian za przeniesienie własności mieszkania, domu lub działki na fundusz hipoteczny. Senior, który decyduje się na zawarcie umowy zyskuje stałe, comiesięczne dofinansowanie i użytkuje swój lokal dożywotnio, tak jak dotychczas.

2. Co mówi prawo?
Umowa zawarta z funduszem hipotecznym ma charakter cywilno-prawny i opiera się na przepisach kodeksu cywilnego, który od dawna zna pojęcie umowy renty dożywotniej. Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (Art. 906 § 1 k.c.).

3. Jak zabezpieczone są interesy klientów funduszy hipotecznych?
Fundusze hipoteczne działające na polskim rynku w różny sposób zabezpieczają interesy swoich klientów. FH Familia jako jedyny ze znanych funduszy hipotecznym zabezpiecza Klienta w najwyższym stopniu stosując zapis w księdze wieczystej zapewniający klientowi prawo dożywotniego korzystania oraz hipotekę umowną na rzecz Klienta. Seniorzy pozostają dożywotnio posiadaczami swojego mieszkania oraz mają gwarancję, iż niezależnie od tego czy wartość wypłaconej renty przekroczy cenę nieruchomości świadczenie będzie realizowane dożywotnio.

4. Jakie korzyści zyskuje Senior, który podpisze umowę z funduszem hipotecznym?
Wiele zależy od funduszu, z którym podpisze umowę senior. Klienci FH Familia zyskują oprócz comiesięcznych świadczeń pieniężnych szereg innych korzyści. Spółka ponosi koszty zawarcia umowy, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ubezpieczenia. Seniorzy otrzymują również „Pakiet Opiekuńczy” obejmujący bezpłatny pakiet usług „Assistance”, w skład którego wchodzą: ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia mienia, pomoc interwencyjna w przypadku awarii AGD, RTV, PC, pomoc medyczna w nagłych przypadkach, pomoc motoryzacyjna oraz darmowe porady prawne. Dodatkowo Klienci mają możliwość skorzystania z usług Familia Opieka. Jest to oferta dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu – dzisiaj lub w przyszłości oraz potrzebują pieniędzy na sfinansowanie tej pomocy.

5. Czym się różni renta dożywotnia od odwróconego kredytu hipotecznego?
Odwrócony kredyt hipoteczny jest umową kredytową. Podstawy prawne do oferowanie odwróconego kredytu hipotecznego zostaną dopiero wprowadzone przez ustawę, której projekt przygotowywany jest przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki. Obecnie jednak nieznana jest dokładna data wejścia ustawy w życie. Natomiast renta dożywotnia jest produktem już dostępnym na rynku, świadczonym w oparciu o potwierdzoną notarialnie umowę cywilnoprawną zgodnie z przepisami art. 903-907 Kodeksu Cywilnego.
Jedną z głównych różnic pomiędzy rentą dożywotnią, a odwróconym kredytem hipotecznym proponowanym przez banki jest czas wypłacania świadczeń pieniężnych. Klienci, którzy zdecydują się na rentę dożywotnią będą otrzymywać ją do końca życia, natomiast umowa o odwróconym kredycie hipotecznym ma być podpisywana na określony czas, np. od 5 do 10 lat.
Po upływie terminu kredytu hipoteka danej nieruchomości będzie dodatkowo obciążana odsetkami, prowizjami od pozyskanego kredytu, a klient nie będzie już otrzymywał żadnego świadczenia. Rozwiązania te prezentują także odmienne podejście do prawa własności do nieruchomości. Podpisując umowę z funduszem hipotecznym Senior przenosi na spółkę prawo własności do lokalu, zachowując jednocześnie prawo do dożywotniego użytkowania. Dzięki temu Senior nie musi płacić podatków i opłat związanych z lokalem, tj. podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie lokalu. Koszty te ponosi FH Familia. Zawierając natomiast umowę z bankiem koszty dotychczasowego utrzymania mieszkania uszczuplają budżet Seniora, a mieszkanie stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

PODZIEL SIĘ: