Na naukę nigdy nie jest za późno!

Na naukę nigdy nie jest za późno
Tamara Bellis z Unsplash

Studia, kursy, szkolenia to formy rozwoju zawodowego i intelektualnego nie tylko dla młodych, którzy są dopiero na starcie życia zawodowego. W obliczu zagrożeń związanych z problemem społecznej alienacji, izolacji i marginalizacji ludzi starszych, powstają i rozwijają się nowe modele życia w starości. Coraz bardziej wyrazistych kształtów nabierają nowe idee, wyzwania i zadania edukacyjne. Propagowane są nowe metody przeżywania starości. Jest coraz większe zapotrzebowanie na edukację, kształcenie i aktualizację wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości.
Studia są w modzie
W dzisiejszych czasach wyższe wykształcenie jest na tyle popularne, że większość ludzi po zdanej maturze wybiera się na studia. Kiedyś było inaczej. Jeśli pracujesz w swoim zawodzi nie mając tytułu magistra i jest to twoja pasja, to dlaczego tego nie zmienić? Uczelnie wyższe nie stawiają limitu wiekowego . Na studia może iść każdy, kto pomyślnie zdał maturę. Wybierz kierunek, uczelnie, która Cię interesuje i nie zwlekaj. Jeśli pracujesz, z pewnością uda się pogodzić z tym studia. Uczelnie bowiem oferują odpłatnie możliwość kształcenia w trybie zaocznym.
Kursy i szkolenia
W dobie intensywnych przemian ekonomicznych, technologicznych i kulturowych człowiek musi się nieustannie dostosowywać do tych ciągłych przeobrażeń. Wiele firm oferuje możliwość odbycia kursów, które umożliwiają nam poszerzenie sowich umiejętności. Stawiają one na rozwój zasobów ludzkich, wsparcie edukacji, przeciwdziałanie bezrobociu i wyrównanie szans na rynku pracy. Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują szeroki zestaw organizowanych kursów.
Kursy zawodowe
Rynek pracy wymusza zarówno na ludziach czynnych zawodowo, jak i poszukujących zatrudnienia, podejmowania kroków związanych z doskonaleniem posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Szkolenia często umożliwiają dostosowanie i przekwalifikowanie się zgodnie z wymogami rynku pracy. W grupie kursów zawodowych możemy znaleźć kursy z zakresu, m.in. administracji, gastronomii, transportu, bankowości i księgowości. Po ukończeniu danego kursu uczestnicy zwykle otrzymują zaświadczenie potwierdzające opanowanie zakresu wiedzy specjalistycznej.
Kursy rozwijające nasze zainteresowania
Istnieje również możliwość odbycia kursu, który będzie przede wszystkim rozwijał nasze hobby. Są to krótkie kursy, które mają na celu rozwój i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej naszych pasji. Są to, mi.in. kursy fotograficzne, kosmetyczne, kulinarne, komputerowe.
Kursy językowe
W dzisiejszych czasach umiejętność porozumiewania się językiem obcym to podstawa. Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Przede wszystkim dlatego, bo świat staję się małą globalna wioską. Dzięki temu możemy poznawać ludzi z odległych zakątków świata, ich kultury i tradycje. Bez podstaw językowych nie mamy na to szans.

Decydując się na poszerzanie swojej wiedzy nie tylko rozwijamy swoje umiejętności, ale urzeczywistniamy model aktywnej starości , bierzemy czynny udział w życiu społecznym i towarzyskim. Dlatego warto brać udział w inicjatywach wykorzystujących potencjał starszego pokolenia

PODZIEL SIĘ: