Powiadomienia o chorobach zawodowych

Pewne zmiany nastąpiły z dniem 1 sierpnia, odnośnie zasad zgłaszania chorób zawodowych. Wyjaśniamy, jakie kroki należy podjąć.
1. Gdzie należy zgłosić zachorowanie?
Teraz jest więcej instytucji do których możemy się zgłosić, z podejrzeniem choroby zawodowej. Mamy do wyboru m.in.:
– wojewódzki inspektorat sanitarny
– powiatowy inspektorat sanitarny
– graniczny inspektorat sanitarny
– wojewódzki inspektorat sanitarny
– komendanta i inspektora wojskowego, ośrodka medycyny prewencyjnej.
2. Kto może powiadomić?
Tu się nic nie zmieniło nadal pracownik bądź jego pracodawca, powinien powiadomić jednego z wyżej wymienionych inspektorów. Powiadomienie musi być na specjalnym formularzu określonym w przepisach. Wyjątkiem jest zgłoszenie telefoniczne, jeśli choroba ma bardzo ostry przebieg lub istnieje podejrzenie, że spowodowała śmierć pracownika.
3.Konieczne skierowanie na badania
Właściwy państwowy inspektorat sanitarny kieruje pracownika na badania lekarskie. Mają one na celu potwierdzenie choroby zawodowej, bądź jej całkowite wykluczenie.

PODZIEL SIĘ: