Gdy upadło biuro podróży – moje prawa

upadek biura podróży

upadek biura podróżyUstawa o usługach turystycznych zapewnia konsumentom ochronę w przypadku upadłości biura podróży.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że w przypadku upadłości biura podróży nie jest się bezsilnym.

Jakie przysługują ci prawa?

Każdy organizator turystyki musi zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności:

* pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

* zwrot wpłat wniesionych za imprezę turystyczną w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

* zwrot części wpłat wniesionych za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki.

prawa konsumentaWypłata pieniędzy

Pieniądze wypłacane klientom pochodzą z obowiązkowych gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, których wysokość można sprawdzać na stronie internetowej: www.turystyka.gov.pl.

– Poszkodowani turyści powinni zgłaszać się do Marszałka Województwa właściwego dla siedziby biura podróży, który zgodnie z prawem, jest upoważniony do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, a także występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów – informuje Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

PODZIEL SIĘ: